Chladiaci motor dodaný do Talianska

2023-07-28

Motory ventilátorov chladenia poháňané striedavým napätím otáčajú ventilátory, aby ochladzovali vnútro priemyselných strojov a iných zariadení a odvádzali teplo von. Motory chladiacich ventilátorov používajú guľkové ložiská vyrábané vo vlastnej réžii CNTONGDA.


  • QR